Epski fantasy nadahnut Dubrovnikom, trilogija Lex Legis sastoji se od tri naslova: Republika kamena, Republika smrtnika i Republika tame. Sadrži elemente prave dubrovačke povijesti poput lokacija i povijesnih ličnosti.

Lex Legis serijal

kn240,00 Regular Price
kn200,00Sale Price